Daně

Zajistíme  pro Vás:

  • vyúčtování DPH ,
  • vyučtování silniční daně
  • roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
  • registrace zaměstnavatele na finančním úřadu k příslušným daním, registrace na správě sociálního zabezpečení, registrace na zdravotní pojišťovně, registrace na příslušné pojišťovně z důvodu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
učetnictví