Mzdy

Nabízíme komplexní vedení mzdového účetnictví pro malé i velké firmy včetně vedení personální agendy:

  • zpracování nástupu nového zaměstnance ( přihlášení na příslušnou zdravotní pojišťovnu, na správu sociálního zabezpečení, prohlášení o nezdanitelných částkách, zavedení zaměstnance do účetního mzdového programu, vedení osobních složek zaměstnanců)
  • měsíční zpracování mezd, výpočet nemocenských dávek
  • hlášení zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení, přehledy o vyměřovacích základech, přehledy o pojistném a vyplacených dávkách pro správu sociálního zabezpečení
  • zpracování odchodu zaměstnance (vystavení potvrzení o zaměstnání, odhlášení z příslušné zdravotní pojišťovny, ze správy sociálního zabezpečení, vyplnění a odeslání evidenčního listu důchodového pojištění, uzavření mzdového listu
  • po skončení zdaňovacího období tisk mzdových listů, vyplnění a odeslání evidenčních listů důchodového pojištění
  • vyúčtování zálohové a srážkové daně s finančním úřadem  
  • agenda spojená s likvidací pracovních úrazů
  • zákonné i smluvní srážky ze mzdy
  • zastupování na správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně
učetnictví